Tải mẫu hợp đồng mua bán đất mới nhất năm 2021

Hợp đồng mua bán đất là một trong các giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ làm giấy tờ chuyển nhượng nhà đất. Ngoài ra, hợp đồng hợp pháp mới có hiệu lực pháp lý. Vậy mẫu hợp đồng mua bán đất hợp pháp là thế nào? Bạn có thể tìm hiểu tại đây.

Mẫu hợp đồng mua bán đất mới nhất

Hợp đồng mua bán đất là một văn bản rất quan trọng – vì nhà cửa luôn là tài sản lớn của cả một đời người. Ngoài việc phải tuân thủ các quy định sở hữu tính đề nghị như : phải được lập thành văn bản, công chứng, khiến cho giấy tờ sang tay … phần nhiều mọi chi tiết khác với liên quan đều phải được các đối tác thảo luận và ghi nhận cụ thể, chính xác trong hiệp đồng. Dưới đây là một mẫu giao kèo sắm bán nhà mà Chúng tôi giới thiệu để Quý vị tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT

– Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày ….. Tháng …… Năm 20… Tại Văn phòng công chứng … Chúng tôi gồm:

Bên bán nhà:

Ông …………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: ……………………….. Cấp ngày…………………….. Tại …………………………

Bà …………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: ……………………….. Cấp ngày ……………………. Tại ………………………….

Ngụ tại : ………………………………………….

Điện thoại: …………… – Email: …………..

Là đồng chủ sở hữu căn nhà số ………………………………. thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền với nhà và QSD đất ở số …………./20………….. Do UBND ……………. Cấp ngày ………../………/20…….

Sau đây gọi là Bên A.

Bên mua nhà:

Ông …………………………………………

Số CMND/hộ chiếu: …………………………………….. Cấp ngày ………………………. Tại …………………

Bà …………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: ……………………………………. Cấp ngày ………………………….. Tại ………………………

Ngụ tại : ……………………………………

Điện thoại: …….. – Email: ……………..

Sau đây gọi là Bên B.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng mua bán đất này có nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ( ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN)

1.1. Bên A đồng ý bán cho bên B căn nhà số ……………………………………………………..

1.2. Đặc điểm căn nhà mua bán :

– Cấp nhà ở: nhà cấp 3.

– Tổng diện tích sàn nhà ở………m2, . Diện tích phụ là: ……………….m2.

– Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở ( theo Phụ lục đính kèm).

– Hồ sơ về nhà ở kèm theo gồm:

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và QSD đất ở số ……………..   do UBND ……………… cấp ngày ……………..

* Tờ khai lệ phí trước bạ ngày …

* Bản vẽ …

1.3. Thời điểm giao giấy tờ sở hữu nhà : ngay sau khi 2 bên thỏa thuận công chứng và bên B trả tiền tiền đầu tư căn hộ đợt một.

1.4. Thời gian giao nhà : …………………………. . khi giao nhà, hai bên sẽ lập “Biên bản bàn giao nhà“.

1.5. Trong vòng 10 ngày sau khi thỏa thuận này, hai bên sẽ ra Phòng công chứng để công chứng hợp đồng theo thủ tục do luật pháp quy định. Mọi nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ giữ nguyên như trong hợp đồng có công chứng. Bản hợp đồng công chứng sẽ được xem là bản chính thức và thay thế hiệp đồng này.

Điều 2 : TIỀN ĐẶT CỌC

2.1. Để bảo đảm việc thỏa thuận và thực hiện hợp đồng, bên B đặt chỗ cho A một khoản tiền trị giá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Số tiền cọc này bên B đã giao đủ cho bên A – biểu hiện tại giao kèo đặt cọc ký ngày 15-6-2010 giữa hai bên.

2.2. Số tiền đặt cọc này sẽ được chuyển thành tiền mua bán nhà và cấn trừ vào đợt thanh toán đầu tiên (đợt 1) trong số tiền mua nhà mà bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2.3. Sau khi nhận tiền đặt cọc, nếu bên A thay đổi ý kiến, không bán cho bên B nữa thì phải hoàn trả cho bên B số tiền gấp hai lần số tiền đặt chỗ mà mình đã nhận. trái lại, nếu như bên B đổi thay quan niệm, không đầu tư căn hộ nữa thì phải chịu mất tiền cọc.

Điều 3: GIÁ BÁN NHÀ & THUẾ

3.1. Giá bán nhà: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), đã bao gồm các loại thuế, lệ phí.

3.2. Thuế : Bên A có bổn phận đóng các khoản thuế liên quan đến việc mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Thời gian thanh toán :

Tiền bán nhà sẽ được bên B thanh toán cho bên A theo 3 đợt như sau (không tính đợt đóng tiền cọc):

Đợt 1 : ………………………………. đồng, ngay sau khi thỏa thuận này tại Phòng công chứng. Bên B chỉ phải đóng một.900.000.000 đồng ( 1 tỷ chín trăm triệu đồng), 100 triệu còn lại được cấn trừ vào tiền đặt cọc đã đóng cho bên A.

Đợt 2 : ……………………………………… đồng trong vòng 10 ngày sau khi thanh toán xong đợt 1.

Đợt 3 : …………………………………….. đồng, trong vòng 2 ngày sau khi bên B hoàn tất việc đóng thuế trước bạ (sang tên) tại cơ quan thuế .

4.2. Hình thức thanh toán : chuyển khoản. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được bên B chuyển vào tài khoản của bên A theo chi tiết dưới đây:

– Tên tài khoản: ………………………………………………………..

– Tên ngân hàng: ……………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………….

– Số tài khoản (đồng VN): …………………………….

– Người thụ hưởng: ………………………………………………….

4.3. Lãi do thanh toán chậm: Nếu bên B không thanh toán đúng hạn thì phải trả thêm tiền lãi phát sinh cho số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất quá hạn do ngân hàng công bố tại thời điểm thanh toán.

Điều 5: QUYỀN VÀ HỖ TRỢ CỦA BÊN A

5.1. Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành những thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo quy định của luật pháp.

5.2. Bàn giao nhà và những tiện ích khác (thiết bị) cho Bên B đúng thời hạn. cung cấp cho bên B đa số các chi tiết can hệ tới nhà bán (hồ sơ Dự án phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)

5.3. Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.

5.4. Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị mâu thuẫn và không bị buộc ràng bởi trách nhiệm pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào khác tại thời khắc tìm bán.

5.5. Có quyền không giao nhà nếu như bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn đã ký hợp đồng.

5.6. Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên) theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán đất.

6.2. Yêu cầu bên bán tương trợ, tạo điều kiện thuận tiện trong việc hoàn tất giấy má chuyển giao quyền mang nhà theo quy định của pháp luật.

6.3. Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.

6.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua đất (ngoài các điều nêu trên) theo quy định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở.

Điều 7 : CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Hai bên cùng cam kết :

– Đã kê khai đúng sự thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đã ghi trong hợp đồng này.

– Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính giấy tờ nhà để thực hiện việc thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn công ty hoặc những giao dịch khác dưới bất kỳ hình thức nào cho tới khi hoàn tất giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu.

– Nếu bên A bàn giao nhà chậm thì phải chịu phạt : 1 triệu đồng/ngày – cho mỗi ngày chậm giao.

– Hai bên thống nhất mọi sự liên lạc liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này đều được thực hiện qua email hoặc bằng văn bản có chữ ký của người đại diện của hai bên. Mọi hình thức thông tin liên lạc khác đều không có trị giá – trong trường hợp có tranh chấp.

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản trong hợp đồng này. Các tranh chấp nảy sinh liên quan đến hợp đồng này đều sẽ được giải quyết dựa trên sự hợp tác, cùng sở hữu lợi.

Nếu như không tự giải quyết được, hai bên đồng ý sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Bên thua kiện phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan, kể cả chi phí thuê luật sư, cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được công chứng, được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và lưu 1 (01) bản tại Phòng Công chứng.

 

                    BÊN BÁN NHÀ                                                                                                                BÊN MUA NHÀ

 

                                                                                   CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG CHỨNG

 

Phân tích pháp lý về hợp đồng mua bán đất:

 1. Hợp đồng mua bán đất phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng nhận. Điều này có nghĩa là khi mua bán nhà nhất thiết phải tới Phòng công chứng, không thể sắm bán theo kiểu “giấy tay”. bên cạnh đó, trên thực tiễn hai bên có thể “ký tay” trước, sau đó ra Phòng công chứng ký lại.
 2. Quy định về hợp đồng mua bán đất có tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 3. Giá mua bán nhà do các bên thỏa thuận. Bên cạnh đó, khi tính phí, thuế … Cơ quan Nhà nước sẽ tính theo bảng giá nhà đất tại địa phương – nếu các bên thỏa thuận hay ghi trong hợp đồng giá bán thấp hơn bảng giá của Nhà nước. Tuy nhiên, nếu như không có lý do thực sự đặc biệt, tốt nhất là nên ghi đúng giá mua bán trong hợp đồng, để đề phòng những bàn cãi không đáng mang về sau.
 4. Trước khi mua bán nhà, việc kiểm tra, đánh giá giấy tờ nhà (xem có đầy đủ và hợp pháp không ? Có bị giải tỏa, vướng quy hoạch ? …) Là các điều tối quan trọng. Tốt nhất là nên nhờ người có kinh nghiệm và kiến thức về việc này (như luật sư) trợ giúp.
 5. Việc mua bán nhà ở trả chậm hoặc trả dần do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng mua bán đất. Trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà ở được quyền sử dụng nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó, trừ trường hợp nhà ở còn trong thời gian bảo hành theo quy định của luật pháp về xây dựng hoặc các bên có thoả thuận khác.
 6. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung thống nhất phải có sự đồng ý của toàn bộ các chủ sở hữu bằng văn bản. Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác có quyền làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của luật pháp. Những chủ sở hữu nhà ở nhà ở thuộc sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.
 7. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông tin cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu không có chỗ ở khác và đã thực hiện tất cả nghĩa vụ của bên thuê nhà ở. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông tin mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác về thời hạn.
 8. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với các giao dịch về mua bán nhà ở tính từ ngày hợp đồng mua bán đất ở được công chứng hoặc chứng nhận. Trường hợp mua bán nhà ở mà một bên là công ty có chức năng mua bán nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là thời điểm bên bán bàn giao nhà ở cho bên mua theo thoả thuận trong hợp đồng.

===> Để biết thêm thông tin mọi người vui lòng xem thêm tại: dự án Novaworld Phan Thiết

Những lưu ý khi soạn hợp đồng mua bán đất

– Theo Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013. Hợp đồng mua bán đất hợp pháp là:

 • Hợp đồng đã được thành văn bản;
 • Văn bản này phải được công chứng, chứng thực;
 • Văn bản sẽ có hiệu lực ngay từ khi thời điểm đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai;
 • Nếu một bên của hợp đồng là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hợp đồng không cần công chứng vẫn có hiệu lực pháp lý;

– Những điều khoản cần có trong hợp đồng mua bán đất. Những điều kiện đảm bảo quyền lợi cả hai bên gồm:

 • Thông tin cá nhân của các bên tham gia mua bán;
 • Giải thích thuật ngữ;
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Giá bán và phương thức thanh toán;
 • Thời hạn bàn giao đất;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Chuyển giao quyền và nghĩa vụ;
 • Các điều khoản nếu hai bên vi phạm hợp đồng;
 • Nghĩa vụ của hai bên với việc thực hiện hợp đồng;
 • Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng;
 • Những trường hợp bất khả kháng;
 • Cam kết của những bên;
 • Luật ứng dụng và phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Ngôn ngữ Hợp đồng;
 • Hiệu lực Hợp đồng…

Dịch vụ hỗ trợ soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất là một trong những dịch vụ nổi bậc của mekongnama.com.vn cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi viết hợp đồng theo ý của người sử dụng dịch vụ. Không những thế, chúng tôi còn có luật sư tư vấn đất đai hỗ trợ tư vấn pháp lý nhằm đảm bảo lợi quyền và lợi ích cho người mua.