Đất Vườn Ven Biển Xã Hòa Thắng – Đối diện KDL Bàu Trắng