Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận- Xã Sông Luỹ – DT 40.000m2