Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận- Xã Sông Luỹ – DT 25,696m2