Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận- Xã Sông Luỹ – DT 20,437 m2