Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận – Xã Hồng Thái – DT 13.922 m2