Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận – Xã Hoà Thắng – DT 4,756m2