Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận – Bình Tân – DT 18.710m2