[Đất Vườn Ven Biển Bình Thuận] – Xã Hàm Thuận Nam – Cụm 4,100m2