Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng dịp 30.4-1.5

Nhận đại lễ 30.4 – 1.5 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Mekong Nam Á gửi đến quý khách hàng chương trình ưu đãi hấp dẫn tháng 4 đối với sản phẩm đất vườn Nam Á Garden. 

Khách hàng đặt cọc: 50.000.000 đồng/lô 

Phương thức thanh toán ký hợp đồng

1. Phương thức thanh toán đối với khách hàng thanh toán 95%:

Khách hàng được hưởng chiết khấu lên tới 10% trên tổng giá bán

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán  Tỷ lệ thanh toán/ Giá bán căn hộ
Đợt 1 Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  95% (bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Khi Bên bán thông báo tiến hành thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên mua

5%

 Tổng cộng  100%

2. Phương thức thanh toán đối với khách hàng thanh toán 70%:

Khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu lên tới 7% trên tổng giá bán

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Tỷ lệ thanh toán/ Gía bán căn hộ
Đợt 1 Ký hợp đồng cọc 70% (bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Sau 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cọc 15%
Đợt 3 Sau 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cọc
(Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất)
10%
Đợt 4 Khi Bên bán thông báo tiến hành thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên mua. 5%
Tổng cộng 100%

3. Phương thức thanh toán đối với khách hàng thanh toán 50%: (3 tháng)

Khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu lên tới 5% tổng giá bán

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Tỷ lệ thanh toán/ Gía bán căn hộ
Đợt 1 Ký hợp đồng cọc 50% (bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 30%
Đợt 3 Sau 60 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc (Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất) 15%
Đợt 4 Khi Bên bán thông báo tiến hành thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên mua. 5%
Tổng cộng 100%

4. Phương thức thanh toán đối với khách hàng thanh toán 50% (6 tháng)

Khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu 3%

Đợt thanh toán

Thời điểm thanh toán Tỷ lệ thanh toán/ Gía bán căn hộ
Đợt 1 Ký hợp đồng cọc 50% (bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 3 Sau 60 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 4 Sau 90 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 5 Sau 120 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 6 Sau 150 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc (Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất) 5%
Đợt 7 Khi Bên bán thông báo tiến hành thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên mua. 5%
Tổng cộng 100%

5. Phương thức thanh toán đối với khách hàng thanh toán 50% (1 năm)

Khách hàng sẽ được tặng 2 chỉ vàng

Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Tỷ lệ thanh toán/ Gía bán căn hộ
Đợt 1 Ký hợp đồng cọc 50% (bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 2 Sau 60 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 3 Sau 120 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 4 Sau 180 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 5 Sau 240 ngày kể từ ngày ký HĐ cọc 10%
Đợt 6 Sau 360 ngày kể từ ngày ký ký HĐ cọc (Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất) 5%
Đợt 7 Khi Bên bán thông báo tiến hành thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên mua. 5%
Tổng cộng 100%

Điều kiện áp dụng

✣ Khách hàng giao dịch và hoàn tất ký hợp đồng, thanh toán đợt 1 với công ty trong vòng 07- 10 ngày kể từ ngày đặt cọc.

✣ Các mức chiết khấu trên sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị hợp đồng, không quy đổi thành tiền mặt.

✣ Thời gian thực hiện các chính sách: Áp dụng từ ngày 12/04/2021 đến ngày 12/05/2021 hoặc đến khi có thông báo mới.